Browsing Tag

Gốm Hiên Vân

 • About

  Hiên Vân Céramique

  Hiên Vân est une commune de la povince de Bắc Ninh où se trouve le premier four à céramiques conçu et construit en 2004. Inspirée des céramiques vietnamiennes du XIième siècle, la céramique de Hiên Vân est apparue après…

  03/01/2018
 • Ceramics

  Gà miếng cau 2017

  GÀ MIẾNG CAU Thiết kế dành cho năm Đinh Dậu, 2017 Cảm hứng sáng tạo của gốm Hiên Vân đến từ những câu chuyện đời thường, từ những thứ rất gần, như miếng cau…

  05/05/2017
 • About

  Hiên Vân Ceramics since 2004

  Hiên Vân, a commune in Tien Du ward, Bac Ninh province, is home to the first kiln, designed and built in 2004. Inspired by Vietnamese ceramics from 11th century, Hiên Vân ceramics was introduced…

  20/12/2016