Browsing Tag

Gà miếng cau

  • Ceramics

    Gà miếng cau 2017

    GÀ MIẾNG CAU Thiết kế dành cho năm Đinh Dậu, 2017 Cảm hứng sáng tạo của gốm Hiên Vân đến từ những câu chuyện đời thường, từ những thứ rất gần, như miếng cau…

    05/05/2017